SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

16 XI Dzień Służby Zagranicznej – święto, które odwołuje się do depeszy Marszałka Józefa Piłsudskiego z tego dnia 1918 roku. #DSZ2023

16 XI Dzień Służby Zagranicznej – święto, które odwołuje się do dziedzictwa Marszałka Józefa Piłsudskiego. Jego depesza z tego dnia 1918 roku wystosowana do przywódców państw świata, uznawana jest za symboliczny początek aktywności dyplomatycznej odrodzonej Rzeczypospolitej. Źródło: https://twitter.com/HistDyplomacji/status/1725049814105334123

Biblioteka MSZ powstała jeszcze w 1917 r., liczy dziś ponad 60 tys. woluminów! #DSZ2023

➡️Biblioteka MSZ powstała jeszcze w 1917 r., w Departamencie Stanu Rady Regencyjnej, co znaczy, że jest starsza niż samo ministerstwo! Zniszczona w czasie wojny, odbudowywana przez lata, liczy dziś ponad 60 tys. woluminów! #DSZ2023 Źródło: https://twitter.com/AD_MSZ/status/1725155046717862163

Tytus Filipowicz – dyplomata II RP. Jako kierownik Ministerstwa Spraw Zagranicznych 16 listopada 1918 podpisał depeszę notyfikującą powstanie państwa polskiego. #DSZ2023

➡️Tytus Filipowicz – dyplomata II RP. Towarzysz Józefa Piłsudskiego w walce o wolność Polski. Jako kierownik Ministerstwa Spraw Zagranicznych 16 listopada 1918 podpisał depeszę notyfikującą powstanie państwa polskiego #DSZ2023 Źródło: https://twitter.com/AD_MSZ/status/1725064952048660550

Pałac Młodziejowskiego w Warszawie – to siedziba Akademii Dyplomatycznej o bogatej historii! #DSZ2023

➡️ Pałac Młodziejowskiego w Warszawie – to siedziba Akademii Dyplomatycznej o bogatej historii! #DSZ2023 Źródło: https://twitter.com/AD_MSZ/status/1724861726036828455

Dziś 16.11.2023 r. obchodzimy Dzień Służby Zagranicznej! #DSZ2023

Dziś obchodzimy Dzień Służby Zagranicznej! #DSZ2023 105 lat temu, Józef Piłsudski rozesłał depeszę, kontrasygnowaną przez Tytusa Filipowicza – kierownika MSZ, informującą o odrodzeniu Państwa Polskiego. 🇵🇱 Utworzona przez niego tzw. komisja Filipowicza była prekursorką @AD_MSZ Źródło: https://twitter.com/MSZ_RP/status/1725045800076546106

Instytuty Polskie, które opowiadają o Polsce światu działają w 26 miastach na trzech kontynentach! #DSZ2023

Instytuty Polskie, które opowiadają o Polsce światu działają w 26 miastach na trzech kontynentach! Najstarsze z nich powstały przed II wojną światową w: 🔹Bukareszcie (1937) 🔹Londynie (1938) 🔹Budapeszcie (1939) Najmłodszym jest Instytut 🇵🇱 w Belgradzie (2023). Źródło: https://twitter.com/MSZ_RP/status/1724834731861180663

Służba konsularna to jeden z głównych filarów polskiej dyplomacji. #DSZ2023

Służba konsularna to jeden z głównych filarów 🇵🇱 dyplomacji. #DSZ2023 to czas, żeby przypomnieć jak niezbędna jest praca 🇵🇱 konsulów. Praca konsula ma ogromne znaczenie dla milionów Polaków przebywających na stałe lub czasowo za granicą. Dziękujemy za wasze poświęcenie! 🎉 Źródło: https://twitter.com/MSZ_RP/status/1724799236708225153

MSZ prowadzi aktywną rozbudowę polskich placówek dyplomatycznych na świecie! #DSZ2023

MSZ prowadzi aktywną rozbudowę polskich placówek dyplomatycznych na świecie! #DSZ2023 W 2023 roku oficjalnie otworzyliśmy nowe siedziby ambasad w Valletcie na Malcie oraz w Ułan Bator w Mongolii. Nową siedzibę ma też Ambasada RP w Bogocie w Kolumbii. Źródło: https://twitter.com/MSZ_RP/status/1724695407530250373  

Podcast RODM Szczecin nr 2/2023 “Polecam pracę w dyplomacji…” rozmowa z Michałem Rozenbergiem

16 listopada Dzień Służby Zagranicznej – #DSZ2023 Z okazji Dnia Służby Zagranicznej przypadającego 16 listopada udostępniamy rozmowę z mgr Michałem Rozenbergiem, której tytuł zaczerpnęliśmy z wypowiedzi naszego rozmówcy “Polecam pracę w dyplomacji” Michał Rozenberg – historyk, słowacysta, doktorant III roku Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego. W pracy naukowej zajmuje się historią Słowacji oraz słowacką myślą polityczną. … Continue reading “Podcast RODM Szczecin nr 2/2023 “Polecam pracę w dyplomacji…” rozmowa z Michałem Rozenbergiem”

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie "Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2019-2021"