SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Służba konsularna to jeden z głównych filarów polskiej dyplomacji. #DSZ2023

Służba konsularna to jeden z głównych filarów 🇵🇱 dyplomacji.

#DSZ2023 to czas, żeby przypomnieć jak niezbędna jest praca 🇵🇱 konsulów.

Praca konsula ma ogromne znaczenie dla milionów Polaków przebywających na stałe lub czasowo za granicą.

Dziękujemy za wasze poświęcenie! 🎉

Źródło:

https://twitter.com/MSZ_RP/status/1724799236708225153

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie "Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2019-2021"