SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

16 XI Dzień Służby Zagranicznej – święto, które odwołuje się do depeszy Marszałka Józefa Piłsudskiego z tego dnia 1918 roku. #DSZ2023

16 XI Dzień Służby Zagranicznej – święto, które odwołuje się do dziedzictwa Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Jego depesza z tego dnia 1918 roku wystosowana do przywódców państw świata, uznawana jest za symboliczny początek aktywności dyplomatycznej odrodzonej Rzeczypospolitej.

Źródło:

https://twitter.com/HistDyplomacji/status/1725049814105334123

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie "Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2019-2021"