SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Biuletyn PREM nr 26/2024. Ministerstwo Spraw Zagranicznych informuje o trwających otwartych naborach na stanowiska w organizacjach i instytucjach międzynarodowych.

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Spraw Zagranicznych uprzejmie informuje o trwających otwartych naborach na stanowiska w organizacjach i instytucjach międzynarodowych.

Osoby, które dokonają zgłoszenia w niżej wymienionych naborach, uprzejmie prosimy o przekazanie informacji o tym fakcie Ministerstwu Spraw Zagranicznych na adres konkursy@msz.gov.pl, z podaniem nazwy stanowiska w tytule wiadomości.

Kandydaci powinni również zapoznać się z Informacją stanowiącą wykonanie obowiązku określonego w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Wydział Zatrudnienia w Instytucjach i Organizacjach Międzynarodowych

Nabory na stanowiska w Sekretariacie NATO

Deputy Assistant Secretary General, Public Diplomacy Division (ogłoszenie nr 240993)

Miejsce wykonywania obowiązków: Bruksela

Termin składania aplikacji upływa w dniu 31 sierpnia 2024 r.

Informacje nt. stanowiska, wymaganych kwalifikacji oraz zasad aplikowania znajdują się na stronie: https://www.nato.int/structur/recruit/documents/Deputy%20Assistant%20Secretary%20General,%20Public%20Diplomacy%20Division.pdf

Nabory na stanowiska w OBWE

Szef Misji OBWE w Czarnogórze (Head of the OSCE Mission to Montenegro, SEC.VN/180/2)

Miejsce wykonywania obowiązków: Podgorica, Czarnogóra

Termin składania aplikacji upływa w dniu 2 sierpnia 2024 r.

Informacje nt. stanowiska, wymaganych kwalifikacji oraz zasad aplikowania znajdują się w załączonym pliku: [plik z ogłoszeniem]

Zgłoszenia należy składać poprzez stronę: Offline application form | OSCE Employment

Nabór na stanowiska w Programie Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP)

Ministerstwo Spraw Zagranicznych uprzejmie informuje, że Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) prowadzi nabory na szereg stanowisk w wielu miejscach na świecie, w których prowadzi działalność.

Szczegółowe informacje dotyczące prowadzonych naborów oraz procedur aplikacji znajdują się na stronie UNDP Jobs.

Nabory na stanowiska w UNESCO

Zachęcamy do zapoznania się z wykazem wakatów oraz szczegółowymi informacjami dotyczącymi prowadzonych naborów i procedur rekrutacyjnych, które znajdują się na stronie internetowej UNESCO

Zatrudnienie w jednostkach systemu Narodów Zjednoczonych – „Senior Leadership Talent Pool” oraz otwarte nabory

Polecamy Państwa uwadze potencjalne korzyści, które wiążą się z uczestnictwem w bazie kadrowej systemu Narodów Zjednoczonych dla kandydatów na wyższe stanowiska pn. „Senior Leadership Talent Pool” (SLTP). Zarejestrowani w STLP stanowią pulę osób, które wyrażają ogólną chęć uczestnictwa w naborach ogłaszanych przez jednostki NZ. Rekrutujący NZ posiłkują się tą pulą podczas wstępnej selekcji kandydatów i zapraszają uczestników SLTP, których kompetencje odpowiadają wymaganiom poszczególnych wakatów, do udziału w naborach na stanowiska umiejscowione w sekretariacie generalnym, komisjach regionalnych, operacjach pokojowych i operacjach w terenie (field operations), funduszach i programach, jednostkach szkoleniowych i badawczych i in. NZ.

Link do rejestracji w SLTP oraz dodatkowe informacje dostępne są pod adresem: https://www.un.org/sg/en/content/senior-leadership-talent-pool.

Ponadto gorąco zachęcamy do zgłaszania swoich kandydatur w naborach na pozostałe stanowiska dostępne w ramach systemu NZ. Wykaz wakatów, który znajduje się pod adresem https://careers.un.org/lbw/home.aspx?viewtype=SJ&vacancy=All, obejmuje stanowiska merytoryczne (kategorie P1-P5 – Professional and higher categories), a także administracyjne (kategoria D – General services oraz Field services). Kandydaci mogą zgłaszać się indywidualnie, po dokonaniu rejestracji na profilu INSPIRA – Human Resources Gateway: https://inspira.un.org.

Do udziału w procesach rekrutacyjnych w sposób szczególny zachęcane są kobiety, gdyż system NZ daje im zdecydowane pierwszeństwo przy obsadzie stanowisk, co ma służyć osiągnięciu parytetu płci w ONZ do 2028 roku, który jest jednym z priorytetów NZ.

Nabór kandydatów do Panelu Ekspertów ONZ ds. Republiki Środkowoafrykańskiej

Termin zgłoszeń do MSZ upływa 10 lipca 2024 r.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych informuje o możliwości zgłaszania swoich kandydatur do Panelu Ekspertów ds. Republiki Środkowoafrykańskiej. Panel ustanowiony rezolucją Rady Bezpieczeństwa 2127 (2013) składa się z maksymalnie pięciu ekspertów i zajmuje się przygotowywaniem informacji dla Komitetu Sankcyjnego ds. RŚA. Kandydaci powinni posiadać minimum 10 lat doświadczenia, w tym 3 lata w terenie w jednym z zakresów: ugrupowania zbrojne; broń; zasoby naturalne i finanse; sprawy humanitarne; kwestie regionalne. Wymagane języki to angielski i francuski.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie swojego zgłoszenia do 10 lipca br. na adres: kandydaci@msz.gov.pl oraz o wypełnienie wniosku zgłoszeniowego on-line zgodnie z treścią załącznika: https://www.gov.pl/attachment/e24209d0-3194-44ee-9783-ebda6a2e02bd

Zaproszenie do nominowania przez państwa członkowskie kandydatur na wyższe stanowiska kierownicze w ONZ

Termin zgłoszeń do dnia 8 lipca 2024 r.

W związku z zaproszeniem wystosowanym przez Sekretarza Generalnego ONZ dot. nominowania przez państwa członkowskie kandydatur na wyższe stanowiska kierownicze w ramach IV edycji kampanii „Global Call”:

Specjalnych Przedstawicieli SG (SRSG)

Zastępców Specjalnych Przedstawicieli SG (DSRSG)

Specjalnych Wysłanników SG w operacjach pokojowych i specjalnych misjach politycznych (field missions)

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zachęca potencjalnych zainteresowanych o odpowiednim doświadczeniu i dorobku (wymagane jest 20 lat doświadczenia zawodowego oraz 5 lat doświadczenia na wyższych stanowiskach kierowniczych) do zgłaszania się do dnia 8 lipca 2024 r. do godz. 12.00 drogą mailową na adres kandydaci@msz.gov.pl, z  dopiskiem w temacie UN Global Call 2024.

Do zgłoszenia należy dołączyć CV oraz list motywacyjny (wszystkie dokumenty w języku angielskim), wskazujący na odpowiednie kwalifikacje, kompetencje oraz doświadczenie kandydatów do zajmowania wyższych, kierowniczych stanowisk w misjach pokojowych ONZ.

Stanowiska te są na poziomie Under-Secretary-General oraz Assistant Secretary-General. Nominacje nie będą dotyczyć konkretnych stanowisk, lecz zgłoszeń do zasobu kandydatów (tzw. pool). Dokonanie zgłoszenia do zasobu nie stanowi gwarancji zatrudnienia na konkretnym stanowisku.

Wskazówki proceduralne (guidance note) dotyczące procesu zgłoszeń wraz ze szczegółowym opisem wymagań znajdują się w załączniku: https://careers.un.org/home?language=en

Zgłoszone kandydatury podlegają akceptacji Kierownictwa MSZ.

Kandydatki/kandydaci w ramach „Global Call” będą mieć możliwość przekierowania swojej aplikacji (po upływie czasu kampanii) do drugiego, stałego zasobu kandydatów na wyższe stanowiska kierownicze w ONZ – Senior Leadership Talent Pool (https://www.un.org/sg/en/content/senior-leadership-talent-pool), który nie jest włącznie skierowany do kandydatów do misji pokojowych i operacji specjalnych, lecz na wyższe, kierownicze stanowiska w całej Organizacji (w przypadku wyrażenia takiej preferencji przez kandydatów aplikacje zostaną przekierowane automatycznie).

Nabory do Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych

Ministerstwo Spraw Zagranicznych informuje o trwających naborach do Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych.

Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych (ang. Asian Infrastructure Ivestment Bank, AIIB) rozpoczął działalność w styczniu 2016 r. Polska jest jednym z 57 członków-założycieli Banku. Siedziba Banku znajduje się w Pekinie.  Celem Banku jest wspieranie zrównoważonego wzrostu gospodarczego i poprawa powiązań infrastrukturalnych w Azji. Bank inwestuje w infrastrukturę i inne sektory produkcyjne. Zajmuje się także promowaniem współpracy regionalnej i partnerstwa razem z innymi instytucjami rozwoju działającymi w regionie.

Wykaz aktualnych wakatów, opisy wymaganych kwalifikacji, dodatkowe informacje oraz platforma zgłoszeniowa znajdują się na stronie: https://www.aiib.org/en/opportunities/career/job-vacancies/staff/index.html.

Nabór obserwatorów krótko- i długoterminowych na misję obserwacji wyborów UE w Mozambiku 2024

Termin zgłoszeń w MSZ upływa 8 lipca 2024 r.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP uprzejmie informuje, że w związku z wyborami powszechnymi w Mozambiku, które planowane są na 9 października 2024 roku, Komisja Europejska rozpoczęła nabór 32 obserwatorów długoterminowych (LTOs) i 76 krótkoterminowych (STOs) podczas misji obserwacji wyborów w tym kraju. Termin zgłoszeń w MSZ upływa 8 lipca 2024 r.

Państwa członkowskie UE zostały poproszone o nominowanie po 3 kandydatów LTO oraz po 3 kandydatów STO.

Orientacyjny czas trwania misji dla obserwatorów długoterminowych – LTOs:

9 września 2024 r. (przylot do Mozambiku), 18 października 2024 r. (wylot do Europy); oraz w przypadku drugiej rundy: 1 stycznia 2025 r. (przylot do Mozambiku), 24 stycznia 2025 r. (wylot do Europy).

Orientacyjny czas trwania misji dla obserwatorów krótkoterminowych – STOs:

2 października 2024 r. (przylot do Mozambiku), 16 października 2024 r. (wylot do Europy); oraz w przypadku drugiej rundy: 7 stycznia 2025 r. (przylot do Mozambiku), 21 stycznia 2025 r. (wylot do Europy).

Językiem roboczym oraz sprawozdawczym misji jest język portugalski i angielski. Wymagana jest znajomość obu języków na poziomie C1.

Warunkiem dokonania zgłoszenia do udziału w misjach obserwacyjnych organizowanych przez Unię Europejską jest zarejestrowanie się w unijnej bazie danych obserwatorów (Election Roster). Przypominamy o obowiązku aktualizacji danych w bazie.

Zgłoszenia wyrażające chęć uczestnictwa w misji należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 8 lipca 2024 roku na następujący adres poczty elektronicznej: kandydaci@msz.gov.pl.

Zgłoszenia przesłane po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Zgłoszenie powinno zawierać następujące dokumenty:

  • krótki list motywacyjny (maksymalnie 1 strona) uzasadniający chęć uczestnictwa w danej misji, sporządzony w języku sprawozdawczym misji i podpisany przez kandydata;
  • deklarację dyspozycyjności w czasie trwania misji, podpisaną przez kandydata;
  • oświadczenie o bardzo dobrym stanie zdrowia, pozwalającym na wielogodzinną pracę w ciężkich warunkach (również na dużych wysokościach npm) i wymagającą wysiłku fizycznego, podpisane przez kandydata (zaświadczenie lekarskie na etapie zgłaszania kandydatury nie jest wymagane); kopie dokumentów potwierdzających znajomość języków wymaganych w danej misji, na poziomie wskazanym w ogłoszeniu (portugalski i angielski C1). W przypadku braku takich dokumentów, niezbędna jest deklaracja dot. znajomości języka. W trakcie procesu rekrutacji przedstawiciele Komisji Europejskiej mogą kontaktować się z kandydatami w celu sprawdzenia umiejętności językowych;
  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Sprawozdanie

Uczestnik misji jest zobowiązany do złożenia sprawozdania w terminie 14 dni od daty powrotu z misji. Sprawozdanie powinno liczyć maksymalnie 2 strony i zawierać następujące elementy: krótki opis kontekstu politycznego przed wyborami, opis głównych obserwacji z wyborów oraz rekomendacji na podstawie obserwacji własnych oraz raportów misji (mission’s preliminary statements, reports), a także ocenę przebiegu misji od strony organizacyjnej, przygotowania STOs, LTOs i członków core team, a także ewentualne rekomendacje w tym zakresie.

Wymagania, które powinien spełnić kandydat na obserwatora misji, znajdują się w zał. Call-for-Observers_EOM-Mozambique-2024.pdf (esteri.it)

 

Zachęcamy do zapoznania się z informacją na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych ws. https://www.gov.pl/web/dyplomacja/misje-obserwacyjne-wyborow-ue-zasady-naboru.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych informuje, iż przedstawienie Komisji Europejskiej kandydatury na obserwatora przez Polskę nie jest równoznaczne z wyjazdem na misję. Krajowy Focal Point (MSZ) odpowiada jedynie za wstępny etap selekcji kandydatów na obserwatorów na poziomie krajowym, zaś ostatecznego wyboru dokonuje KE spośród zaproponowanych kandydatów.

Nabory do FAO, WFP oraz IFAD

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP uprzejmie informuje, że Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), Światowy Program Żywnościowy (WFP) oraz Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa (IFAD) prowadzą nabory na szereg stanowisk, zarówno w Rzymie, siedzibie organizacji, jak i w kilkunastu krajach, w których te podmioty prowadzą działalność.

Szczegółowe informacje dotyczące prowadzonych naborów oraz procedur aplikacji znajdują się na stronie internetowej FAO,  stronie internetowej WFP oraz stronie internetowej IFAD.

Nabory do Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO)

Informacje o wolnych stanowiskach pracy w Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) publikowane są na stronie internetowej organizacji: https://wipo.taleo.net/careersection/wp_2/jobsearch.ftl?lang=en, a także na stronie Urzędu Patentowego RP: https://uprp.gov.pl/pl/bip/informacja-o-naborach-na-wolne-stanowiska-pracy-w-swiatowej-organizacji-wlasnosci-intelektualnej-wipo.

Więcej informacji znajduje się na stronie MSZ: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/wykaz-aktualnych-naborow-na-stanowiska-w-wipo.

Program stażowy Komisji Europejskiej

Komisja Europejska, podległe jej agencje i instytucje oferują płatne staże dla absolwentów szkół wyższych, a także dla osób studiujących co najmniej trzy lata. O odbycie praktyki lub stażu nie mogą się ubiegać osoby, które pracowały lub odbyły praktykę lub staż (trwające dłużej niż 6 tygodni) w jakiejkolwiek unijnej instytucji (agencji itp.). Czas trwania wynosi 5 miesięcy.

Terminy rozpoczęcia:
– 1 marca (okres aplikacyjny rozpoczyna się na przełomie lipca i sierpnia poprzedniego roku);
– 1 października (okres aplikacyjny rozpoczyna się w styczniu).

Dodatkowe informacje, kryteria naboru oraz zasady aplikowania znajdują się na stronie: https://traineeships.ec.europa.eu/

Szkolenia z testów EPSO w KPRM (12 lipca)

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów organizuje po raz kolejny warsztaty z przygotowania do testów EPSO.

Link do ogłoszenia na profilu Linkedin znajduje się pod adresem: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7209459618555564032

– Data: 12 lipca 2024 r.
– Godzina: 10:00 – 16:00
– Miejsce: hybrydowo – możliwy udział na miejscu – Warszawa – Siedziba KPRM (al. Ujazdowskie 1/3)
– Zapisy: kariera.ue@kprm.gov.pl (decyduje kolejność zgłoszeń)

 

Odnośniki do stron organizacji międzynarodowych, które prowadzą nabory znajdują się na naszej stronie GOV.PL/DYPLOMACJA.

Zapraszamy do aplikowania!

 

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie "Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2019-2021"