SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Szczecinie zaprasza na bardzo interesujące wydarzenia zaplanowane na wrzesień 2019 r.

06.09.2019 r.

XXXII Barzkowickie Targi Rolne „Agro Pomerania” 2019 – Barzkowice.

W ramach tych bardzo popularnych targów rolnych w ramach współpracy pomiędzy ZODR w Barzkowicach i RODM w Szczecinie zaplanowano:

– godz. 11.00-16.00 Konferencja „Perspektywy rozwoju Kół Gospodyń Wiejskich w województwie zachodniopomorskim”.

– godz. 15.15-16.00 Debata: „Koła Gospodyń Wiejskich – przykład budowy społeczeństwa obywatelskiego. Szanse rozwoju”.

Miejsce: Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach.

 

09.09.2019 r. godz. 18.00

Debata „80-ta rocznica wybuchu II WW- historia i współczesność”.

Miejsce: Aula Książnicy Pomorskiej, ul. Podgórna 15/16

 

24.09.2019 r. godz. 14.00-17.30

Konferencja „Udział osób z niepełnosprawnościami w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego”.

Miejsce: SERVICE INTER-LAB, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług (WZiEU), Uniwersytet Szczeciński, ul. Cukrowa 12.

Dojazd autobusami 60, 61,62, 81 i 83.

 

25-26.09.2019 r.

Konferencja Naukowa Katedr Bezpieczeństwa,

Miejsce: Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego, ul. Krakowska 71.

Dojazd autobusami 60, 61,62, 81 i 83.

 

Więcej informacji na naszej stronie internetowej: www.rodm-szczecin.pl i na profilu na Facebooku  https://www.facebook.com/RODM.Szczecin/

 

Na wszystkie wydarzenia WSTĘP WOLNY.

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie "Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2019-2021"