SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

KONKURS FOTOGRAFICZNY MSZ i National Geographic Polska – „Rozwój w obiektywie”

Szanowni Państwo,

Departament Współpracy Rozwojowej MSZ wspólnie z National Geographic Polska organizuje konkurs fotograficzny „Rozwój w obiektywie”.

Celem konkursu jest zwrócenie uwagi polskiego społeczeństwa na problemy i wyzwania stojące przed krajami rozwijającymi się i przechodzącymi transformację ustrojową. Organizacja konkursu wpisuje się w działania edukacyjne na rzecz rozwoju regionalnego wspierane przez MSZ. Konkurs ma również poszerzyć świadomość społeczną na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Regulamin konkursu przewiduje pięć kategorii zdjęć, adekwatnie do wskazanych Celów Zrównoważonego Rozwoju, tj.

Dobrobyt,

Ludzie,

Partnerstwo,

Planeta,

Pokój.

Nabór zdjęć trwa do 16 października 2019 r.

Na zwycięzców czekają nagrody: Grand Prix, pięć pierwszych miejsc oraz wyróżnienia.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie internetowej

www.konkursmsz.national-geographic.pl

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie "Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2019-2021"