SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Oświadczenie MSZ w związku z Deklaracją UE o zagrożeniach z cyberprzestrzeni dla unijnych procesów demokratycznych

Oświadczenie MSZ w związku z Deklaracją UE o zagrożeniach z cyberprzestrzeni dla unijnych procesów demokratycznych

Unia Europejska opublikowała dziś Deklarację w sprawie zagrożeń dla unijnych procesów demokratycznych. Deklaracja potępia szkodliwe działania w cyberprzestrzeni prowadzone przez Federację Rosyjską przeciwko państwom członkowskim UE i wzywa Rosję do ich natychmiastowego zaprzestania.

Szkodliwe działania Federacji Rosyjskiej, do których odnosi się Deklaracja UE, trwają już od kilku lat i znane są szerzej jako kampania Ghostwriter. Obiektem tych ataków są parlamentarzyści, przedstawiciele rządów centralnych i lokalnych, politycy czy reprezentanci organizacji pozarządowych oraz mediów, a także prywatni obywatele. Celem kampanii jest podważanie zaufania do demokratycznych procedur i instytucji, polaryzowanie i antagonizowanie różnych grup politycznych i społecznych, a także skłócanie państw członkowskich UE.

Ataki Rosji skierowane są przeciwko Polsce i innym państwom UE. Odpowiedzialność za prowadzenie tej kampanii przypisywane jest przede wszystkim rosyjskim służbom specjalnym, choć aktorów i wykonawców może być więcej (także spoza Federacji Rosyjskiej, ale z nią współpracujących). W czerwcu Polska zwróciła się o sięgnięcie przez UE do unijnych narzędzi cyberdyplomacji. Z podobnym wnioskiem w początkach września wystąpiły Niemcy. Rezultatem tych działań jest opublikowana dziś Deklaracja UE, w której podkreśla się, że rosyjskie ataki cybernetyczne i kampanie dezinformacyjne stanowią poważne zagrożenia dla unijnego bezpieczeństwa i jedności, dla europejskich wartości, demokratycznych procesów i instytucji. Unia Europejska i jej państwa członkowskie zdecydowanie potępiają te szkodliwe działania w cyberprzestrzeni i wzywają wszystkie odpowiedzialne za nie podmioty do natychmiastowego ich zaprzestania. Bezpośrednio wzywają Rosję do podporządkowania się międzynarodowym normom i zapowiadają dalszą analizę sprawy pod kątem możliwości podjęcia dodatkowych kroków.

Biuro Rzecznika Prasowego

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Źródło:

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/oswiadczenie-msz-w-zwiazku-z-deklaracja-ue-o-zagrozeniach-z-cyberprzestrzeni-dla-unijnych-procesow-demokratycznych

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie "Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2019-2021"