SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Zmiana zasad wjazdu do Wielkiej Brytanii po 30 września 2021 r.

Informujemy, że od 1 października 2021 r. wjazd do Wielkiej Brytanii możliwy będzie tylko na podstawie ważnego paszportu. Wyjątkiem będą osoby posiadające status osoby osiedlonej lub tymczasowo osiedlonej w Wielkiej Brytanii, które uzyskały swój status na podstawie dowodu osobistego – w tym przypadku wjazd na podstawie dowodu osobistego będzie możliwy co najmniej do końca 2025 roku.

Zmiana zasad wjazdu do Wielkiej Brytanii po 30 września 2021 r.

Przed wyjazdem należy upewnić się, czy dokument paszportowy jest w wystarczająco dobrym stanie technicznym i czy pozwala na stwierdzenie tożsamości (szczególną uwagę należy zwrócić na aktualność zdjęcia).

Osoby posiadające status osoby osiedlonej powinny przekraczać granicę brytyjską na podstawie dokumentu tożsamości powiązanego ze swoim cyfrowym profilem osiedlonego. W przypadku zmiany dokumentu tożsamości należy niezwłocznie zaktualizować swoje dane logując się do swojego cyfrowego profilu osoby osiedlonej.

 

 

Źródło:

Biuro Rzecznika Prasowego

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/zmiana-zasad-wjazdu-do-wielkiej-brytanii-po-30-wrzesnia-2021-r?fbclid=IwAR2qde8KgedZ077XSP5N3Rpvz52OVTdrIpjVKmfNGsSwOPU8Uutdd2LqXgY

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie "Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2019-2021"