SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

United Nations Academic Impact

UNAI zrzesza instytucje i uczelnie wyższe z całego świata w celu rozpowszechniania wiedzy na temat ONZ oraz współdziałania w realizacji misji ONZ (w takich dziedzinach jak: prawa człowieka, dostęp do edukacji, zrównoważony rozwój czy rozwiązywanie konfliktów)

Kto może dołączyć do UNAI?

Członkostwo w UNAI jest otwarte dla instytucji szkolnictwa wyższego przyznających stopnie naukowe, które są akredytowane przez organy zarządzające odpowiedzialne za nadzór nad szkolnictwem wyższym.

Członkostwo w UNII NIE jest możliwe dla:

  • Modelowych stowarzyszeń ONZ
  • NGO/organizacji społeczeństwa obywatelskiego
  • Szkół podstawowych lub średnich
  • Indywidualnych studentów lub naukowców
  • Nieakredytowanych uczelni

Złożenie wniosku

Aby mieć pewność, że zgłoszenie zostanie rozpatrzone w odpowiednim czasie, upewnij się, że:

  • Wniosek został wypełniony w języku angielskim
  • Wniosek został złożony przez lub zatwierdzony przez dyrektora uczelni (Rektora/Prorektora).
  • Wniosek został złożony w imieniu całej uczelni, a nie jednego kolegium, instytutu, wydziału lub obszaru uczelni
  • We wniosku muszą być zawarte co najmniej trzy punkty kontaktowe, z których jeden musi być dyrektorem uczelni (Rektor/Prorektor) oraz ich pełne imiona i nazwiska, inne – ogólne instytucjonalne adresy e-mail i ich stanowisko/tytuł w organizacji.

Materiały:

Link do formularza rejestracyjnego

https://www.un.org/en/academic-impact/unai-partner-institution?fbclid=IwAR04LOVa25FF0PyUkvv2_36BR6AAX6yrvIB8dN-N5fO9R3KUQphLTjSU9wM

ZAPRASZAMY DO APLIKOWANIA

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie "Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2019-2021"